Connect@ADP

Partner w rozwoju Twoich kadr

Rośnie zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce. Przedsiębiorstwa produkcyjne napędzają wzrost

Autor: ADP on 20 maja 2019 in Raport ADP

Po raz pierwszy od III kw. 2017 r. firmy produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki zatrudniły więcej osób niż usługowe. Najszybsze tempo wzrostu odnotowano w dużych przedsiębiorstwach, które w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. przyjęły do pracy o 6,16 proc. więcej osób.

Z danych ADP Polska wynika, że przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki wciąż zatrudniają więcej niż ogół rynku. W I kw. 2019 r. wzrost, w porównaniu do I kw. 2018 r., wyniósł 5,77 proc. Ogół rynku natomiast w tym samym czasie zwiększył zatrudnienie o 3,1 proc. w porównaniu do I kw. 2018 r. (wg Głównego Urzędu Statystycznego).

Produkcja zatrudnia więcej niż usługi
Tak dobry wynik Nowoczesnej Gospodarki to w dużej mierze efekt wysokiego wzrostu w firmach produkcyjnych. Pierwszy raz od III kw. 2017 r., dynamika wzrostu w tych przedsiębiorstwach przewyższyła dynamikę firm usługowych (+5,95 proc vs +5,68 proc). Wśród nich lepiej radziły sobie duże firmy zatrudniające ponad 500 osób. W analizowanych okresie zatrudniły one o 6,16 proc. więcej osób. Wzrost w przypadku firm poniżej 500 pracowników wyniósł 4,79 proc.

Na przewagę sektora produkcyjnego Nowoczesnej Gospodarki nad usługowym, obserwowaną w I kw. 2019 r., mogły wpłynąć dwa czynniki. Z jednej strony, duże firmy usługowe w obliczu niedoboru pracowników stawiają na innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji pracy, ograniczając tym samym zapotrzebowanie na nowych pracowników. Z drugiej natomiast, obserwujemy dynamiczny wzrost zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, które znacznie lepiej niż małe firmy produkcyjne radzą sobie z odpływem na Zachód pracowników z Ukrainy. Wynika to przede wszystkim z możliwości operacyjnych większych przedsiębiorstw, mogących w obliczu trudnej sytuacji na rynku przyciągać pracowników atrakcyjniejszą ofertą płacową i bogatszym pakietem benefitów – ocenia Anna Barbachowska, Szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki
W raporcie ADP wprowadzony został także Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki, pokazujący różnicę w poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwach Nowoczesnej Gospodarki i ogóle rynku. Na koniec I kw. 2019 r. wyniósł on 102,67 pkt., co oznacza wzrost o 2,67 pkt.

Koniec ubiegłego roku wskazywał na wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia zarówno ogółu rynku, jak i w firmach Nowoczesnej Gospodarki. Po raz kolejny jednak potwierdziło się, że początek roku to czas wdrażania nowych strategii kadrowych, a co za tym idzie – dodatkowych budżetów na działania rekrutacyjne. Niemniej jednak w obliczu niskiej stopy bezrobocia, która w marcu osiągnęła poziom 5,9 proc., pracodawcy mają coraz większą trudność nie tylko z pozyskaniem nowych pracowników, ale również z ich utrzymaniem. Z kwartału na kwartał rosną oczekiwania pracowników, którzy coraz aktywniej poszukują dla siebie nowych, lepszych rozwiązań, np. licytując warunki pracy. W wyniku tego pracodawcy muszą dynamicznie odpowiadać na potrzeby kadr, kładąc większy nacisk na przestrzegania work-life balance, czy zwiększając pakiet benefitów – ocenia Anna Barbachowska, Szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

ADP Polska

(Odwiedzono 111 razy, 1 wizyt dzisiaj)

TAGS: gospodarka Praca Raport ADP Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki Zatrudnienie Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce

Tytuł komentarza – Zamieść odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wpsssm says

Abdomen thighs are regularly urgent infrastructure unpaid to the amount of secure honest cialis online in pesticides. sildenafil dosage Mpxisr wwsprb