Pięć największych wyzwań dla firm zarządzających pracownikami w skali globalnej

Autor: ADP on 22 grudnia 2015 in Zarządzanie kapitałem ludzkim

Kompleksowe zarządzanie kapitałem ludzkim może stanowić skuteczną, zintegrowaną odpowiedź na wszelkie wyzwania związane z obszarem personalnym. Dla globalnych pracodawców, granice, różnice stref czasowych, waluty, oceany, a także zwyczaje kulturowe oraz języki są elementami rynku. Najprawdopodobniej nie są one dla Ciebie jedynymi problemami natury międzynarodowej. Do istotnych problemów bez wątpienia należą również: Źle dobrani ludzie i...

Przewodnik po HR-owym wszechświecie

Autor: ADP on 22 grudnia 2015 in Zarządzanie kapitałem ludzkim

Obszar personalny może wspierać całokształt przedsięwzięć podejmowanych przez firmę, nadając pierwszeństwo zadaniom o największym znaczeniu, podejmuje decyzje w zakresie zarządzania personelem oraz pomagając ograniczać ryzyko. W świecie biznesu zmiany zachodzą z prędkością światła, szczególnie jeżeli chodzi o zarządzanie kapitałem ludzkim. Kto za nimi nie nadąża, ten przegrywa. Oto specjalistyczny przewodnik branżowy, który pomoże Waszej globalnej...

Talent motorem globalnego rozwoju

Autor: ADP on 22 grudnia 2015 in Zarządzanie kapitałem ludzkim

Dane o zarządzaniu wynikami pomagają diagnozować najważniejsze niedobory talentów, wiedzy i umiejętności zawodowych, a także wybierać kandydatów na stanowiska kierownicze w ramach planowania sukcesji. Kilka lat temu, w okresie dekoniunktury, wiele przedsiębiorstw słabo sobie radziło, nie zwiększało zatrudnienia i skupiało się na tym, żeby jedynie przetrwać. Obecnie, gdy gospodarka wychodzi z kryzysu, największe znaczenie dla...

Wzrost różnorodności dzięki pokoleniu Y

Autor: ADP on 22 grudnia 2015 in Zarządzanie kapitałem ludzkim

Firmy cieszące się reputacją pracodawców dbających o różnorodność mają większe szanse na przyciąganie do siebie najbardziej utalentowanych pracowników, którzy w kolejnych latach przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa. Różnorodność pod każdym względem – wieku, płci, rasy, pochodzenia, orientacji seksualnej, niepełnosprawności itp. – ma wpływ na zespół i zapewnia wielość spojrzeń na funkcje i decyzje biznesowe. Różnorodny...

Czy optymistyczni pracownicy to szczęśliwi pracownicy?

Autor: ADP on 27 października 2015 in Zarządzanie kapitałem ludzkim

Na koniec lata chcielibyśmy podzielić się z Wami dobrymi wieściami. Zgodnie z naszym nowym raportem zatytułowanym „Okiem europejskich pracowników 2015/16”, zaczynamy dostrzegać obiecujące zjawisko – wraca optymizm wśród pracowników. Nasze badania pokazują, że wraz z poprawą koniunktury gospodarczej aż 77% pracowników w Europie jest dobrej myśli, jeśli chodzi o swoją przyszłość w pracy. Jednak nastroje...