Connect@ADP

Partner w rozwoju Twoich kadr

Co trzeci polski pracownik nie słyszał o PPK

Autor: ADP on 21 października 2020 in ADP

Już od ponad roku znane są konkretne ustalenia dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pierwszy etap ich wdrażania mamy już za sobą, ale świadomość polskich pracowników związana z tym tematem nadal pozostaje niewielka. Z badania “Workforce viev 2020”, przeprowadzonego przed ADP wynika, że prawie 30% pracujących Polaków nie słyszało o wprowadzanych zmianach w systemie emerytalnym, a ponad połowa (53 proc.) uważa, że o PPK wie niewiele.

Z początkiem lipca 2019 r. rozpoczęto prace and wdrażaniem pierwszego etapu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wyniki badania przeprowadzonego przez ADP wskazują, że z informowaniem swoich pracowników o tych planach najlepiej, choć wciąż niewystarczająco dobrze, poradziły sobie duże przedsiębiorstwa, zatrudniające od 250 do 500 pracowników. Zaledwie 28 proc. zatrudnionych w tych firmach uważa, że ma bardzo dużą wiedzę na temat PPK, zaś aż 55 proc. twierdzi, że ich wiedza jest niewielka. Najgorzej z tym zadaniem poradziły sobie bardzo małe firmy. Aż 40 proc. pracowników z przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób deklaruje, że nie słyszało o programie. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku badanych w firmach wielkości 55-99 osób – tam takiego zdania jest ponad 35 proc. zatrudnionych.

– Po pierwszym etapie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych jedynie 40 proc. pracowników zdecydowało się na oszczędzanie w ramach tego programu. Wynika to prawdopodobnie nie tylko z mniejszego zaufania do reform ogółem – wolimy to, co dobrze znamy i co jest sprawdzone – ale także ze złożoności programu. Wieloetapowość i niejasności związane ze zmianą wpłat, transferem środków czy rezygnacją z udziału w PPK skutecznie odstraszyły pracowników – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska. – Warto jednak wspomnieć, że uczestnictwo w programie, a także wiedza na jego temat zależą w dużej mierze od zaangażowania pracodawcy w szczegółową komunikację na temat PPK. Jak wynika z badania ADP, ci jednak nie do końca wywiązali się z tego zadania, ograniczając się jedynie do poinformowania pracowników o możliwości przystąpienia do programu – dodaje.

Wiekowa świadomość

Okazuje się, że największą świadomość dotyczącą program PPK deklarują starsi pracownicy. Ponad 78 proc. zatrudnionych w wieku 45-55 lat, informuje, że słyszało o wprowadzanych zmianach związanych z systemem emerytalnym. Takiego samego zdania jest aż 84 proc. badanych z grupy pracowniczej 55+. Najmniejszą świadomość przejawiają pracownicy pokolenia Z czyli grupy wiekowej 18-24 lata. Tutaj, aż 42 proc. zatrudnionych nie słyszało nawet o PPK.

Niewielkie zainteresowanie i mała świadomość młodszych pracowników na temat zmian w systemie emerytalnym mogą wynikać z przekonania, że kwestia ta dotyczy ich w mniejszym stopniu. Młody wiek to nie jest jeszcze moment, aby myśleć o odkładaniu pieniędzy na bezpieczną starość, a raczej o inwestowaniu w swoją najbliższa przyszłość, a co za tym idzie, aby zarabiać jak najwięcej. Natomiast pracownicy w wieku 55+, którzy są przed przejściem na emeryturę, z większą uwagą przyglądają się czekającym ich zmianom i postrzegają je jako coś, co realnie wpływa na ich bliską przyszłość oraz wzmaga poczucie bezpieczeństwa co do owej przyszłości – twierdzi Anna Barbachowska.

II etap wdrażania programu PPK rozpoczął się w styczniu 2020 r., jednak ze względu na pandemię wywołaną Covid-19, przedłużono termin zawierania umów. Polski Fundusz Rozwoju poinformował pod koniec lipca, że II i III etap zostaną ze sobą połączone i będą trwać do 27 października tego roku. Programem łącznie objętych zostanie 68 tys. małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających 3,7 mln pracowników. Przy czym 2 tys. małych i 11 tys. średnich firm dokonało już wdrożenia PPK.

Specyficzny okres trwającej pandemii koronawirusa będzie skutkować koniecznością zmiany w podejściu do wdrożenia PPK. Pracodawca wdrażający PPK ma szereg obowiązków informacyjnych, stąd szczególnym wyzwaniem będzie realizacja tych obowiązków w obecnej sytuacji. Warto precyzyjnie ustalić kanały komunikacji, ale też i określić harmonogram informowania pracowników o poszczególnych elementach PPK, a bardziej ogólnie – informowania pracowników o samej idei PPK. Wreszcie podkreślić należy, że pracodawca nie może nakłaniać osób zatrudnionych do rezygnacji z uczestnictwa w PPK, ponieważ takie działanie jest karalne. Kluczowy w mojej ocenie będzie również czynnik czasu, z uwagi na dużą grupę przedsiębiorców, którzy będą teraz obejmowani programem. Innymi słowy, im szybciej pracodawca rozpocznie konkretne działania w celu wdrożenia PPK, tym przeprowadzi to lepiej, skuteczniej i zapewne też z uwzględnieniem optymalizacji kosztów wdrożenia – mówi Tomasz Czerkies, radca prawny w ADP Polska.

ADP Polska

(Odwiedzono 9 razy, 1 wizyt dzisiaj)

TAGS: ADP PPK Workforce View 2020

Tytuł komentarza – Zamieść odpowiedź