Connect@ADP

Partner w rozwoju Twoich kadr

O ADP

Pracodawcy z całego świata polegają na ADP® (NASDAQ: ADP) jako na dostawcy zaawansowanych rozwiązań i usług w chmurze, usprawniających zarządzanie najcenniejszymi zasobami każdego przedsiębiorstwa – ludźmi. Od zasobów ludzkich i wynagrodzeń, aż po zarządzanie talentami oraz świadczeniami pracowniczymi, ADP z niezrównaną dociekliwością i profesjonalizmem pomaga Klientom budować lepsze zasoby kadrowe. ADP obsługuje ponad 610 tys. klientów w 100 krajach, będąc pionierem w zarządzaniu kapitałem ludzkim (HCM) i outsourcingu procesów biznesowych.

 

ADP

Przy przychodach przekraczających 11 mld USD i ponad 60-letnim doświadczeniu, ADP (NASDAQ: ADP) jest światowym liderem w dziedzinie outsourcingu płac. Firma ADP powstała w 1949 r., a na giełdzie zadebiutowała w 1961 r. 60 tys. pracowników firmy obsługuje ponad 610 tys. klientów ze 100 krajów. ADP jest jedną z trzech firm z ratingiem AA nadanym przez Moody’s i jedną z siedmiu ocenionych na poziomie AA przez Standard and Poor. Jako jeden z największych dostawców rozwiązań w zakresie outsourcingu biznesowego i zarządzania kapitałem ludzkim na świecie, ADP oferuje szeroki wachlarz kompleksowych usług w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, płacami oraz talentami, podatków i świadczeń pracowniczych, a także pomaga klientom w dostosowywaniu się do zmian prawnych, takich jak np. amerykańska ustawa reformująca opiekę zdrowotną (ACA). Proste rozwiązania dla pracodawców oferowane przez ADP przynoszą ogromne korzyści wszystkim przedsiębiorstwom, niezależnie od ich wielkości.

(Odwiedzono 628 razy, 1 wizyt dzisiaj)