Nasi eksperci

Anna Barbachowska

Country HR Business Partner, ADP Polska

Anna Barbachowska związana jest z ADP Polska od lipca 2018 roku. Jako Country HR Business Partner odpowiada za wsparcie kadry zarządzającej w kwestii budowania zaangażowania, analizy potencjału ludzkiego w organizacji oraz planowanie długoterminowych ścieżek rozwoju. Odpowiada także całościowo za obszar kadrowo-płacowy dla polskiego biura ADP. Przed dołączeniem do ADP Polska…

Marcin Mika

Director Growth & Client Success, ADP Polska

Marcin Mika jako Director Growth & Client Success w ADP Polska odpowiada za zarządzanie i optymalizację procesów biznesowych klientów poprzez opracowywanie i wdrażanie rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych wymagań i potrzeb. Posiada szeroką wiedzę w obszarze procesów kadrowo płacowych, zarządzania kapitałem ludzkim, projektowania oraz wdrażania rozwiązań technologicznych. Z ADP Polska…

Tomasz Czerkies

Radca prawny, ADP Polska

Tomasz Czerkies jest związany z ADP Polska od 2007 roku. Jako radca prawny zajmuje się opracowywaniem ekspertyz, sporządzaniem opinii prawnych, reprezentowaniem firmy w kontaktach z organami państwowymi, jak również klientami oraz identyfikowaniem zmian prawnych. Na co dzień specjalizuje się w problematyce prawa pracy, prawa cywilnego, prawa podatkowego, ochrony danych osobowych…