Connect@ADP

Partner w rozwoju Twoich kadr

Todd Horvath

Prezes ds. klientów międzynarodowych w ADP

Todd Horvath jest prezesem ds. klientów międzynarodowych (MNC). Kieruje globalnym zespołem świadczącym profesjonalne usługi w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) Klientom z ponad 100 krajów.

Wcześniej Todd Horvath pełnił funkcję dyrektora generalnego ADP GlobalView na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Na tym stanowisku kierował dynamicznie rozwijającą się organizacją GlobalView, obsługującą klientów z 21 krajów w całym regionie. Wcześniej Todd był dyrektorem generalnym ADP GlobalView na region Azji i Pacyfiku – podmiotu obsługującego klientów w 14 krajach.

Todd jest znakomitym specjalistą w dziedzinie biznesu, posiadającym międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu wieloma różnymi branżami. Jego doświadczenie obejmuje szeroki wachlarz działalności, od otwierania małych start-upów na rynkach wschodzących, aż po kierowanie globalnymi oddziałami ogromnych międzynarodowych korporacji.

Todd rozpoczął pracę w ADP w 1996 r. Pracował dla wielu oddziałów ADP Employer Services w różnych obszarach, takich jak obsługa klienta, operacje, finanse, rozwój produktów i zarządzanie.

Todd posiada duże doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań outsourcingowych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim dla różnej wielkości pracodawców w różnych regionach świata. Mieszkał i pracował w wielu miejscach w Ameryce Północnej i Południowej, Europie oraz w Azji i krajach Pacyfiku.

W 2000 r. Todd uzyskał tytuł MBA, kończąc z wyróżnieniem Thunderbird School of Global Management w Glendale, w stanie Arizona. Posiada również licencjat (Bachelor of Arts) z psychologii nadany przez University of California w San Diego oraz certyfikat International Sales and Marketing wydany przez California State University w Long Beach.

(Odwiedzono 393 razy, 1 wizyt dzisiaj)