Connect@ADP

Partner w rozwoju Twoich kadr

Manuela Montagnana

ADP VP Human Resources EMEA

Manuela Montagnana dołączyła do ADP w kwietniu 2012 r. jako dyrektor personalny ADP ES France, drugiej jednostki ADP pod względem wielkości poza Stanami Zjednoczonymi.

We wrześniu 2013 r. objęła funkcję wiceprezesa ds. zasobów ludzkich na region EMEA – nowo utworzony region generujący niemal 1 mld USD przychodów i zatrudniający 7000 pracowników.

Jako HR Business Partner Komitetu Wykonawczego EMEA, Manuela odpowiada za tworzenie nowej kultury HR – bliższej biznesowi, mniej zbiurokratyzowanej i bardziej zintegrowanej w skali globalnej.

Głównymi celami realizowanymi przez Manuelę dla regionu EMEA są zmiana modelu świadczenia usług kadrowych, zapewnienie lepszego wykorzystania możliwości kadr kierowniczych oraz wspieranie transformacji organizacyjnej. Manuela pracuje w Nanterre, w rejonie paryskim.

(Odwiedzono 375 razy, 1 wizyt dzisiaj)