Celergo – nowe narzędzie od ADP już dostępne

Autor: ADP on 11 grudnia 2019 in Raport ADP

ADP Celergo, nowe narzędzie, które ma uprościć prace z zakresu międzynarodowych list płac, właśnie zostało wprowadzone na międzynarodowy rynek. Oparte na chmurze rozwiązanie łączy zadania związane z międzynarodowymi listami płac w ramach jednej, zsynchronizowanej platformy.

ADP z kolejnym wyróżnieniem!

Autor: ADP on 26 listopada 2019 in Raport ADP

Firma konsultingowa Everest Group poinformowała o przyznaniu ADP nagrody „Lidera” w ocenie Multi-Country Payroll Solutions (MCP) PEAK Matrix® Assessment (ocena międzynarodowych rozwiązań w zakresie listy płac) przygotowanej przez Everest Group. Firma została wyróżniona za wdrażanie innowacji i inwestowanie w rozwijanie zdolności technologicznych, umożliwiających wyróżnianie się na rynku.

Rekordowo niska dynamika wzrostu zatrudnienia w firmach produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki

Autor: ADP on 19 listopada 2019 in Raport ADP

W III kwartale 2019 r. innowacyjne firmy zatrudniły o 5,07 proc. więcej pracowników niż w podobnym okresie w ubiegłym roku. Wzrost dynamiki zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki został przedstawiony w raporcie „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce – Q3 2019”, przygotowanym przez firmę ADP.

Polacy nie sprawdzają swoich wypłat

Autor: ADP on 27 października 2019 in Raport ADP

Aż 27% Polaków nie zorientowałoby się, gdyby pensja, którą otrzymali, nie zgadzała się z kwotą zapisaną umową. Z badań ADP „Workforce View in Europe 2019” wynika także, że co szósty pracownik w ogóle nie kontroluje kwoty, która co miesiąc pojawia się na jego koncie.

ADP „Liderem” Zarządzania Kapitałem Ludzkim wg NelsonHall

Autor: ADP on 14 października 2019 in Raport ADP

Globalna firma badawczo-analityczna NelsonHall przyznała ADP tytuł „Lidera” w obszarze „technologii HCM nowej generacji”. ADP zostało wyróżnione za wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z obszaru Zarządzania Kapitałem Ludzkim.