Connect@ADP

Partner w rozwoju Twoich kadr

Pięć największych wyzwań dla firm zarządzających pracownikami w skali globalnej

Autor: ADP on 22 grudnia 2015 in Rozwiązania mobilne, Rynek pracy, Zarządzanie kapitałem ludzkim

UdostępnijShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Kompleksowe zarządzanie kapitałem ludzkim może stanowić skuteczną, zintegrowaną odpowiedź na wszelkie wyzwania związane z obszarem personalnym.

Dla globalnych pracodawców, granice, różnice stref czasowych, waluty, oceany, a także zwyczaje kulturowe oraz języki są elementami rynku. Najprawdopodobniej nie są one dla Ciebie jedynymi problemami natury międzynarodowej. Do istotnych problemów bez wątpienia należą również:

  1. Źle dobrani ludzie i strategie

56% pracowników nie jest zaangażowanych. Poziom zaangażowania pracowników na świecie rósł aż do 2009 r., ale w 2010 r. nastąpiło załamanie i wiele sektorów nadal odczuwa jego skutki.

  1. Brak wiedzy o zarządzaniu zespołem

Według Bersin&Associates, 85% firm nie posiada globalnej strategii zarządzania talentami. To poważny problem, jeśli aż 81% prezesów mówi, że ich organizacje poszukują o wiele szerszego spektrum umiejętności niż dawniej, a 71% twierdzi, że czynnie szuka talentów w różnych krajach świata. Oznacza to, że globalne procesy rekrutacyjne nie zawsze są zintegrowane na szczeblu strategicznym.

  1. Narażenie na ryzyko

60% kierowników obszarów personalnych za swoje największe problemy uważa konieczność zapewnienia zgodności z przepisami i ryzyko. Po raz kolejny to dowodzi, jak wielce sytuacja przedsiębiorstw zależy od stopnia integracji podstawowych danych i funkcji obszaru personalnego z pozostałymi aspektami działalności. W związku z tym konieczne jest zapewnienie skonsolidowanego i spójnego obrazu globalnych danych HR do celów monitorowania, audytu, sprawozdawczości oraz analizy, który zmniejszy groźbę problemów związanych z przestrzeganiem przepisów oraz ograniczy inne zagrożenia.

  1. Globalne działania na rzecz redukcji kosztów

Przedsiębiorstwa realizujące globalną strategię zarządzania kapitałem ludzkim zmniejszają średnio o 26% całkowity koszt posiadania (TCO), czyli łączną kwotę wydatków na pokrycie wszystkich bezpośrednich i pośrednich kosztów zarządzania pracownikami. Pomimo znaczenia tej kwestii, wielu firmom brakuje wszechstronnej wiedzy o TCO oraz o tym, w jaki sposób koszt ten odnosi się do ich personelu. W rzeczywistości tylko co piąta średnia firma przeprowadziła kompleksową analizę kosztów HR.

  1. Obsługa wielu systemów HR jednocześnie

Globalne przedsiębiorstwa mają obecnie średnio 33 systemy płacowe i 31 systemów kadrowych. Ich liczba wzrosła w ostatnich latach o 40%. W przypadku organizacji działających na rynkach wschodzących jest ich jeszcze więcej. Dział personalny często nie ma czasu na strategiczne myślenie. Nic dziwnego, skoro jego własne podstawowe systemy stanowią istny labirynt, w którym pracownicy muszą się codziennie poruszać, a niewiele odziedziczonych systemów umożliwia przeprowadzanie analiz, czy nawet integrację z innymi systemami.

 

A dobre wiadomości? Kompleksowe zarządzanie kapitałem ludzkim może stanowić skuteczną, zintegrowaną odpowiedź na wszelkie wyzwania tego rodzaju. Przechowywanie danych pracowniczych w jednym miejscu zapewnia zupełnie nową jakość zarządzania kapitałem ludzkim, zwiększając jego sprawność i skuteczność, a także umożliwiając analitykę i modelowanie predyktywne, które są potrzebne działom personalnym w konkurencyjnym globalnym otoczeniu.

BILBIOGRAFIA:

(1) Trends in Global Employee Engagement, Aon Hewitt, 2011
(2) Talent Management: Benchmarks, Trends, & Best Practices, Bersin & Associates, 2010; PwC 18th CEO survey, 2015
(3) ADP HR Transformation Report, ADP, 2010
(4) NelsonHall, 2011; ADP Total Cost of Ownership (TCO) Awareness
(5) Global HCM Decision Makers Survey, styczeń 2014. 16 / Human Capital / ADP® Human Capital Insights

(Odwiedzono 202 razy, 1 wizyt dzisiaj)
UdostępnijShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tytuł komentarza – Zamieść odpowiedź

Dodaj komentarz

Fill in your details below or click an icon to log in:

Ustaw swoje preferencje plików cookie