Nasi eksperci

Magdalena Dacka

HR Business Partner, ADP Polska

 Magdalena Dacka związana jest z ADP Polska od 2014 r. W firmie jest odpowiedzialna  za realizację procesów kadrowo-płacowych dla ponad 330 pracowników oraz prowadzenie skutecznych procesów rekrutacyjnych dla wszystkich oddziałów ADP Polska. Koordynuje również wdrażanie międzynarodowych procesów z   zakresu   HR w   Polsce   oraz    bieżący  …

Tomasz Czerkies

Compliance Manager, ADP Polska

Radca prawny Tomasz Czerkies jest związany z ADP Polska od 2007 roku.Do jego obowiązków należy sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie ekspertyz, identyfikowanie zmian prawnych oraz reprezentowanie firmy w kontaktach z organami państwowymi, jak również klientami.Główne obszary specjalizacji Tomasza Czerkiesa skupiają się wokół prawa pracy, prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń społecznych, ochrony danych…

Christine Sauvaget

Dyrektor ds. content marketingu i komunikacji w ADP

Christine Sauvaget dołączyła do ADP jako dyrektor ds. content marketingu i komunikacji w 2015 r. Pasjonuje ją wszelka tematyka związana z zarządzaniem kapitałem ludzkim. W ramach swojej działalności ściśle współpracuje z obszarami badań rynkowych, Instytutem Badawczym ADP i marketingiem produktowym w całej organizacji oraz w globalnym ekosystemie HCM. Opracowuje z…

Todd Horvath

Prezes ds. klientów międzynarodowych w ADP

Todd Horvath jest prezesem ds. klientów międzynarodowych (MNC). Kieruje globalnym zespołem świadczącym profesjonalne usługi w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) Klientom z ponad 100 krajów. Wcześniej Todd Horvath pełnił funkcję dyrektora generalnego ADP GlobalView na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Na tym stanowisku kierował dynamicznie rozwijającą się organizacją GlobalView, obsługującą…

Manuela Montagnana

ADP VP Human Resources EMEA

Manuela Montagnana dołączyła do ADP w kwietniu 2012 r. jako dyrektor personalny ADP ES France, drugiej jednostki ADP pod względem wielkości poza Stanami Zjednoczonymi. We wrześniu 2013 r. objęła funkcję wiceprezesa ds. zasobów ludzkich na region EMEA – nowo utworzony region generujący niemal 1 mld USD przychodów i zatrudniający 7000…