Czy automatyzacja i ujednolicenie systemu zarządzania czasem pracy może być kluczem do sukcesu firmy?

Autor: ADP on 26 września 2016 in zarządzanie czasem pracy (TLM)

UdostępnijShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

W dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy, działy HR nieustannie stawiają czoła nowym wyzwaniom, dlatego coraz trudniej jest im zarządzać kadrami, a w szczególności – czasem pracy.Skala wyzwaniaPrzy wzroście popularności pracy w domu lub zdalnej, optymalizacja zatrudnienia staje się kluczowym zadaniem dla działów HR. Brytyjski rząd w 2014 roku przeprowadził badanie opinii, którego celem było zrozumienie zmieniającego się charakteru zatrudnienia. Wyniki pokazały, że około 13,9% (4,2 mln z 30,2 mln) osób przyjętych do pracy między styczniem a marcem 2014 r. pracowało z domu – to najwyższy zanotowany odsetek od czasu prowadzenia podobnych statystyk.Wraz ze wzrostem liczby pracowników zdalnych, działy HR muszą pracować ciężej, aby zapewnić ducha pracy zespołowej. Jak pokazują wyniki raportu firmy ADP pt.,,Ewolucja środowiska pracy”, aż 95% respondentów wierzy, że będzie w stanie pracować z dowolnego miejsca na świecie. To rodzi obawy, którym pracodawcy muszą sprostać.Eksperci ds. prawa pracy…

Współpraca między różnymi oddziałami firmy – przewodnik dla dyrektorów działów HR

Autor: ADP on 20 września 2016 in Firmy międzynarodowe i globalizacja

UdostępnijShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Sposób, w jaki organizacje przyciągają najbardziej utalentowanych pracowników szybko się zmienia. Globalizacja, mobilność talentów, outsourcing oraz zwiększający się odsetek osób pracujących zdalnie i „wolnych strzelców” kształtują na nowo środowisko pracy. Dzisiejsze zespoły muszą znaleźć sposób, który pozwoli im nawiązać kontakt, budować relacje i osiągnąć wysoką produktywność opartą na współpracy pomimo dzielących ich odległości, różnic czasowych, a nawet barier językowych. Zapewnienie skutecznej współpracy między lokalizacjami przedsiębiorstwa stanowi dziś dla dyrektorów działów HR jedno z największych wyzwań kulturowych i technologicznych.Biorąc pod uwagę fakt, że duże organizacje szukają największych talentów na całym świecie, ujednolicenie współpracy między pracownikami ma kluczowe znaczenie. Zgodnie z ustaleniami raportu instytutu badawczego ADP Research Institute® pt. Ewolucja środowiska pracy (1), międzynarodowe organizacje należą do przedsiębiorstw, które najchętniej wprowadzają nowe technologie i trendy, aby osiągnąć ten cel. Z obserwacji firmy badawczej Aberdeen Group (2) wynika, że prawdopodobieństwo rekrutacji, wdrożenia, zatrzymania…

Jak nadążyć za zmianami w środowisku pracy: dlaczego wiedza ma kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności

Autor: ADP on 14 września 2016 in Firmy międzynarodowe i globalizacja, Trendy

UdostępnijShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Ostatnich kilka lat to okres dynamicznych zmian w środowisku pracy. Technologie w dalszym ciągu wpływają na to, jak pracujemy, a potrzeby pracowników w większym stopniu niż kiedyś zmieniają się pod wpływem zmiennych wymagań ekonomicznych. W rezultacie dostęp do wiedzy i informacji ma coraz większe znaczenie dla pracowników, którzy muszą przystosować się do zmieniających się ról i rywalizować między sobą na globalnym rynku pracy. Pracodawcom często zależy na tym, by ich pracownicy robili więcej w krótszym czasie, wykonywali zróżnicowane zadania i szybko zdobywali nowe umiejętności. Wyzwanie polega na tym, by pracodawca miał pewność, że udostępnia pracownikom zasoby niezbędne do gromadzenia wiedzy i efektywnej wymiany informacji.ADP Research Institute® (ADP RI), wyspecjalizowana grupa działająca w ramach ADP®, przeprowadziła badanie jakościowe i ilościowe wśród pracodawców oraz pracowników, którego celem było wskazanie kilku głównych trendów przyczyniających się do zmian w środowisku pracy. Jednym z zaobserwowanych…

Jak podejmować decyzje dotyczące mediów społecznościowych?

Autor: ADP on 8 września 2016 in Innowacje i technologia, Trendy

UdostępnijShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Wszystko wskazuje na to, że media społecznościowe pozostaną z nami na dobre. Z tego względu decyzje podejmowane przez działy HR w odniesieniu do mediów społecznościowych powinny być rozpatrywane w sposób strategiczny, aby mieć pewność, że nasi pracownicy wykorzystują media społecznościowe w pracy nie tylko w sposób właściwy, ale także z korzyścią dla naszej organizacji.Dla dzisiejszych pracowników media społecznościowe to nie tylko narzędzie do rozmów ze znajomymi. Są one niezwykle ważnym miejscem budowania relacji i sieci zawodowych oraz współpracy z zespołem w biurze i na całym świecie. Według najnowszego raportu badawczego pt. Ewolucja środowiska pracy (1) opracowanego przez ADP Research Institute®, w którym omówiono zmienny charakter globalnego środowiska pracy, 88% ankietowanych uważa, że media społecznościowe staną się platformą współpracy.Zamiast zabraniać pracownikom korzystania z portali społecznościowych w miejscu pracy, błyskotliwi liderzy organizacji starają się ustalić, jak zarządzać mediami społecznościowymi w pracy i wykorzystać…

Jak skutecznie zatrzymać pracowników w organizacji – 3 strategie działania

Autor: ADP on 31 sierpnia 2016 in Zarządzanie kapitałem ludzkim

UdostępnijShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

Rynek talentów zyskuje coraz bardziej globalny wymiar, co dodatkowo utrudnia zatrzymywanie pracowników w organizacji. Jak wynika z badań przeprowadzonych niedawno przez organizację Society for Human Resources Management (SHRM), zwiększenie odsetka zatrzymywanych pracowników jest dla dyrektorów działów HR kwestią o kluczowym znaczeniu w 2016 roku. Około 56 proc. specjalistów w dziedzinie HR w Stanach Zjednoczonych uważa, że jednym z największych wyzwań jest silna konkurencja, jeśli chodzi o pozyskiwanie talentów oraz płace, co prawdopodobnie zwiększy presję wywieraną na dyrektorów działów HR, by ograniczyć odpływ pracowników.Mimo że dzięki postępowi technologicznemu działy HR mogą łatwo realizować swoje strategie rekrutacyjne na globalną skalę, może się to także wiązać z pewnym ryzykiem. Świadomość, że organizacja stara się pozyskać talenty na całym świecie to dla pracowników informacja o licznych możliwościach zatrudnienia, jakie czekają na nich za granicą.Dlaczego pracownicy szukają pracy za granicąDla młodych osób o silnej motywacji…